doritr

August 02 2023

אין ספק כי תהליך גירושים איננו תהליך פשוט. בין אם מדובר על זוג שמחליט להתגרש ואין לו ילדים ובין אם מדובר על זוג שיש לו ילדים. מדובר על החלטה שלא קל...

doritr3 min read

May 29 2023

לפני אלפי שנים גילו בני האדם את כוחות הריפוי של מים. כיום מוצעים טיפולי הידרותרפיה שהם טיפולים באמצעות מים, הן לבני אדם והן לכלבים. מדובר על טיפול שמהוו...

doritr3 min read